Informujemy, iż w dniu 15 września 2020 r. NCN ogłosiło konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), SONATA 16 można składać do dnia 15 grudnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w nowym programie Granty Interwencyjne NAWA

Zapraszamy na serię prezentacji internetowych Research. Smarter. i Akademii Web of Science oraz InCites.

Informujemy, iż w dniach 19-20 września odbędą się II Targi Lotnicze AVIATION EXPO. Istotnym atutem kieleckich Targów Lotniczych są międzynarodowe konferencje poświęcone nowoczesnym technologiom: Technology & Law for Aviation oraz Global Drone Conference.

Informujemy, iż Agencja GSA – Galileo Supervisory Authority (European Global Navigation Satellite Systems Agency) ogłosiła konkurs "MyGalileoSolution" skierowany do europejskich innowatorów/przedsiębiorstw gotowych do opracowania rozwiązań lokalizacyjnych, takich jak aplikacje mobilne, rozwiązania do wynoszenia, rozwiązania do zarządzania zasobami i śledzenia oraz robotyki.