Pracownia Przedmiotów Ścisłych Stosowanych jest jednostką organizacyjną Zakładu Kształcenia Ogólnego. W Pracowni funkcjonują dwa zespoły przedmiotowe, których działalność obejmuje zagadnienia dotyczące matematyki i statystyki oraz szeroko rozumianej fizyki. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia z podchorążymi oraz studentami cywilnymi studiującymi na wszystkich kierunkach i wydziałach. Pracownicy Pracowni specjalizują się w przedmiotach ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i termodynamika.

Bazę dydaktyczną Pracowni stanowią:

  • Zintegrowane Laboratorium Fizyki, Mechaniki i Termodynamiki,
  • Pracownia Elektrotechniki i Elektroniki,
  • Laboratorium Analiz Statystycznych i Modelowania Matematycznego.

Pracownia Przedmiotów Ścisłych Stosowanych współpracuje z takimi instytucjami jak:

  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Instytut Lotnictwa,
  • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie,
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Przy Pracowni działa Studenckie Koło Naukowe "Zastosowań Matematyki i Fizyki w Lotnictwie".