Pracownia Historii Polski i Historii Powszechnej jest jednostką organizacyjną Zakładu Kształcenia Ogólnego. W ramach funkcjonowania Pracowni prowadzone są badania naukowe z zakresu historii społecznej, gospodarczej i politycznej XIX i XX w. Natomiast aktywność dydaktyczna odbywa się na wszystkich kierunkach i wydziałach.

Pracownia Historii Polski i Historii Powszechnej współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie,
 • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
 • Narodní Technické Muzeum w Pradze.