Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej prowadzi działalność wspomagającą upowszechnianie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonych w Akademii oraz działalność usługową na rzecz jednostek organizacyjnych Akademii oraz podmiotów zewnętrznych. Działalność Wydawnictwa w szczególności obejmuje:

  1. wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkami kształcenia w Uczelni.
  2. wykonywanie usług poligraficznych dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni.

Działalność Wydawnictwa jest regulowana przez: