Wydział Ochrony Informacji Niejawnych jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej, który odpowiada za zapewnienie  w Uczelni  ochrony informacji niejawnych. Głównym celem działalności jest stworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej ochrony informacji niejawnych. Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności wsparcie Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w zapewnieniu jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych w Akademii jest pionem ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 742).