Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego utworzony został w 2007 roku, a jego zadaniem jest zapewnienie zgodnego z obowiązującymi standardami w NATO szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (ang. Joint Terminal Attack Controller - JTAC) oraz personelu latającego, wykonującego misje Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego (ang. Close Air Support - CAS). Od 2013 roku, zgodnie z "Umową pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Republiki Łotwy o wzajemnym wsparciu szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa", Ośrodek funkcjonuje jako Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP z międzynarodową obsadą, posiadając w swojej strukturze dwa stanowiska dla instruktorów łotewskich.

OSzP TZKOP prowadzi następujące kursy na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych:

  • Kurs Wysunięty Nawigator Naprowadzania Lotnictwa
  • Kurs metodyczny dla Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa
  • Kurs personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego TZKOP Kurs Close Air Support - dla pilotów
  • Kurs frazeologia lotnicza z zakresu naprowadzania na cele naziemne w języku polskim i angielskim
  • Kurs Wysuniętych Obserwatorów Ognia z zakresu CAS przy współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Ośrodek po raz pierwszy uzyskał międzynarodową akredytację NATO/USA w 2014 r., stając się tym samym pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej placówką nadającą uprawnienia JTAC, uznawane przez inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. OSzP TZKOP w pełni zabezpiecza potrzeby szkoleniowe Wojska Polskiego i szkoli kandydatów z innych państw NATO, aktywnie współpracując zwłaszcza z krajami bałtyckimi.