palac jablonowskich1


Współczesne archiwa są niezwykłym źródłem wiedzy o przeszłości, zajmują się gromadzeniem, ewidencjonowaniem, opracowaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem materiałów archiwalnych i ich upowszechnianiem oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, a ostatnio także i edukacyjnej. To bardzo ważne zadania, zwłaszcza dotyczące edukacji i promocji, bowiem to od nich zależy, w jakim stopniu wiedza o archiwach, o ich zasobach i zadaniach stanie się ogólnodostępna.

Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej zajmuje się dokumentowaniem przeszłości Szkoły Orląt, to swoisty zbiór pamięci Uczelni, na który składa się wiele zjawisk, działań, a nawet przedmiotów, o które dbamy z należytym szacunkiem, chroniąc tym samym świadectwa przeszłości.