Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego

(KNSBN)

INFORMACJE OGÓLNE

   Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) zostało zarejestrowane i wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z dniem 03 kwietnia 2018r.
  KNSBN działa na mocy Statutu, jest organizacją niezależną, o charakterze naukowym i samokształceniowym. Siedzibą Koła jest Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
   Koło używa własnego znaku graficznego.

Celami Koła są:
 • pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego;
 • wdrażanie członków Koła do pracy samokształceniowej i naukowej;
 • budzenie zainteresowań naukowych do bezpieczeństwa; 
 • współpraca i promowanie idei współpracy oraz integracji środowiska studenckiego;
 • promowanie i popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie.
 
ZARZĄD KOŁA

Opiekunem naukowym Koła jest dr Mirosława MARCINIUK, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekun Koła współpracuje z Zarządem oraz członkami Koła, wspiera działalność Koła oraz czuwa nad przestrzeganiem Statutu i planu działalności Koła. Opiekun Koła reprezentuje również Koło przed władzami Wydziału, Uczelni oraz innych środowisk.

Prezes Zarządu Koła: Joanna ŁOZIŃSKA, studentka I roku studiów II st., Bezpieczeństwo narodowe, jTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice Prezes: Julia ŚLESZYŃSKA, studentka II roku studiów I st., Bezpieczeństwo narodowe

Sekretarz: Oliwia WALCZAK, studentka I roku studiów II st., Bezpieczeństwo narodowe

 
STATUT KOŁA

KNSBN działa na mocy Statutu.
Statut Koła zawiera postanowienia ogólne, wskazuje cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz organizację pracy Koła. Jest podstawą działalności Koła.

 
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Działalność KNSBN skupia się głównie na:

 • organizowaniu i uczestnictwie w seminariach naukowych, konferencjach i innych formach wymiany poglądów naukowych;
 • kreowaniu przedsięwzięć w zakresie sposobów pozyskiwania wiedzy;
 • działalności popularyzującej dorobek Koła i WBNiL;
 • współpracy z innymi kołami naukowymi studentów o podobnej problematyce.
 • 14.12.2018 r.

Seminarium naukowe, zorganizowane w ramach działalności Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, nt. Terroryzm w lotnictwie. Referaty przedstawione zostały przez studentów – członków Koła Naukowego:

 1. Konwencje o przeciwdziałaniu terroryzmowi w lotnictwie,
 2. Bioterroryzm w lotnictwie,
 3. Nowoczesne technologie zapobiegające aktom bezprawnej ingerencji,
 4. Kwestie postępowania z terrorystą na pokładzie statku powietrznego,
 5. Przykłady ataków terrorystycznych w lotnictwie,
 • 28.11.2018 r.

Działalność organizacyjna członków Koła Naukowego podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.” Wyzwanie i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP w XXI w.

 • 01.06.2018 r.

Seminarium naukowe studentów nt. Metodologia badań naukowych.

 • 19.04.2018 r.

Udział członków KNSBN w seminarium naukowym nt. Bezpieczeństwo, eksploatacja i logistyka transportu. Podczas seminarium omawiano zwłaszcza potrzeby operacyjne w zakresie transportu, bezpieczeństwo transportu lotniczego. Jednym z gości i równocześnie prelegentem był gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak. W ramach seminarium możliwe było zapoznanie się z bazą dydaktyczną WSOSP.

 

Tekst: M, Marciniuk, K. Kalbarczyk