logo jpg2

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, oferowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej pogłębionej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących tam procesach i mechanizmach kształtowania bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek przyporządkowany poprzez efekty uczenia się do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

  • Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
  • Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.