Katedry Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego:
  • Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym
  • Katedra Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego