Pracownia Historii Polski i Historii Powszechnej

Działalność naukowo – badawcza obejmuje następujące segmenty historii Polski i historii powszechnej:

 • dzieje wojskowości w XIX i XX w.,
 • formacje partyzanckie na Lubelszczyźnie w latach II wojny światowej,
 • technika i uzbrojenie wykorzystywane w konfliktach zbrojnych XIX i XX w.,
 • kombatanci i weterani jako zjawisko społeczne,
 • mentalność wojskowych i jej zmiany,
 • życie codzienne w XX w.,
 • dzieje dyplomacji polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym,
 • wywiad II RP,
 • historia szkolnictwa wyższego w PRL,
 • losy ziemiaństwa w XX w.

 

Pracownia Przedmiotów Ścisłych Stosowanych

Działalność naukowo-badawcza obejmuje zróżnicowaną problematykę jak:

 • badanie niezawodności obiektów technicznych za pomocą modeli matematycznych,
 • analizy statystyczne problemów związanych z lotnictwem,
 • numeryczna mechanika płynów,
 • zastosowanie fizyki ciała stałego w problemach technicznych w lotnictwie.

 

Prace badawcze realizowane w pracowni:

 • badanie niezawodności obiektów technicznych za pomocą modeli matematycznych;
 • badanie trendów w pasażerskim transporcie lotniczym w Europie