Przy dźwiękach „Marsza Lotników” Dziekan i Rada Wydziału w dniu 6 lipca 2018 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki rozpoczęła uroczyste Absolutorium zwieńczające wiele lat pracy studentów kończących studia na Wydziale. W uroczystości udział wzięli tegoroczni absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) z dwóch kierunków studiów: Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. Uroczystość odbyła się w Klubie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w sali widowiskowej i zgromadziła nie tylko tegorocznych absolwentów, ale także ich rodziny oraz zaproszonych gości. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI.

Dziekan
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki 

zaprasza

wszystkich absolwentów, pracowników Wydziału BNiL oraz całej Uczelni

na uroczyste zakończenie roku akademickiego,
które odbędzie się 06.07.2018 r. o godzinie 11:00 w sali Klubu Uczelnianego.

PLAN EGZAMINÓW
w dniu: 16-17.07.2018 r.

do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
kierunek: Logistyka – studia wojskowe

Już po raz czwarty Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki zorganizował konferencję naukową pt.: „Logistyka Lotnictwa 2018. Teoria i praktyka". Konferencja  odbyła się 28-29 czerwca 2018 r.

14 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP wzięli udział w seminarium naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.