W dniach 18-21.09.2018 r. delegacja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w składzie dr hab. Adam Radomyski i kpt dr inż. Daniel Michalski wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. „Full Spectrum Air Defense”, która odbyła się w Zurychu. Problematyka konferencji koncentrował się na diagnozie i prognozie zagrożeń powietrznych, ocenie obecnego stanu zorganizowania obrony powietrznej i przeciwrakietowej w krajach europejskich, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii i Malezji oraz innych państwach.

Relacja z VIII KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” 24-25 września 2018 roku

Już po raz ósmy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki wraz z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zorganizowały konferencję naukową pt.: „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich". Konferencja odbyła się w dniach 24-25 września 2018 r. Wydarzenie odbyło się we współorganizacji z : 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, Akademią Sztuki Wojennej oraz Instytutem Lotnictwa.

20 września br. przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP wzięli udział w seminarium naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele: Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

4

Podczas seminarium omówiono stan zaawansowania  prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedyskutowano  powstałe problemy, a następnie postawiono zadania do wykonania dla poszczególnych zespołów.

Kolejne spotkanie dotyczące Raport-u 2019, w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na 12 grudnia br. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP reprezentowali: zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu ppłk dr inż. Krzysztof Urban, dr inż. Czesław Wojdat oraz dr inż. Andrzej Sarna.

W dniach 28-30 Sierpinia 2018 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki gościła delegacja z Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Czerniakowskiego. Wśród delegatów był Szef Wydziału Logistyki Sił Powietrznych, Szef Wydziału Badań oraz Starszy Wykładowca Wydziału Lotnictwa.