W dniu 22.05.2019r. w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka rodzajów wojsk, podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka wojskowa pod przewodnictwem płk. dr. hab. Piotra Malinowskiego i dr. inż. Daniela Michalskiego przebywali w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki. Celem wizyty było zaznajomienie studentów ze strukturą oraz historią zwiedzanych jednostek, wykonywanymi zadaniami oraz wyposażeniem wybranych elementów funkcjonalnych Brygady.

W dniu 26 marca 2019 r. 22 osobowa grupa studentów III roku logistyki pod opieką dr. inż. Roberta Brodzika oraz dr. inż. Czesława Wojdata, odbyła podróż studyjną do zakładu produkcyjno-dystrybucyjnego firmy H. & J. Brüggen KG, mającego swoją siedzibę w miejscowości Celejów.

dsc 6814

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zajęć programowych. W programie spotkania znalazły się między innymi takie punkty, jak: prezentacja specyfiki linii produkcyjnej oraz zwiedzenie hali dystrybucyjnej i nowo powstałego magazynu wysokiego składowania.

Profesjonalna kadra umożliwiła zapoznanie się ze specyfiką tego wyjątkowego obiektu i odbywających się tam procesów logistycznych. Studenci zapoznali się z całościowym przebiegiem procesu produkcyjnego wybranych produktów żywnościowych oraz związanych z nimi procesów logistycznych. W praktyce mogli zapoznać się także z obwiązującymi bardzo wysokimi standardami zapewnienia jakości produkcji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy podkreślali, że zajęcia wyjazdowe to doskonała lekcja pogłębiająca wiedzę teoretyczną.

dsc 68142

W dniach 20-21 marca br. delegacja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w składzie: dziekan WBNiL dr hab. Adam Radomyski, zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu ppłk dr inż. Krzysztof Urban oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Logistyką IliOT dr inż. Czesław Wojdat wzięli udział w sympozjum naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

W spotkaniu, zorganizowanym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Logistyki WAT, oraz gospodarze spotkania, przedstawiciele Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. W trakcie dyskusji omówiono napotkane problemy oraz ustalono kierunki dalszych działań.

Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej, której celem oprócz opracowania raportu jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych. Kolejne, ostatnie spotkanie naukowe z tego obszaru zaplanowano na 18 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w ramach krajowej konferencji naukowej pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia AszWoj.

W dniach 20-21 marca 2019 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zamojszczyzna w latach 1942-1944 – Polityka okupanta i postawy społeczeństwa. Stan badań i nowe perspektywy badawcze” przygotowana przez Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz IPN Oddział Lublin i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Studenci Naukowego Koła Historii Lotnictwa LAW nie zawiedli w III edycji konkursu i konferencji nt. Żołnierzy Niezłomnych
W dniu 7 marca 2019 r. grupa członków Naukowego Koła Historii Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, w osobach: kpr. pchor. Piotr Leśniak, st. szer. pchor. Paweł Kaczmarski, st. szer. pchor. Karol Nawrocki, szer. pchor. Mikołaj Kaczmarski, szer. pchor. Elwira Zakrzewska i p. Bartosz Szydłowski, po raz trzeci wzięła udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz ogólnopolskiej studenckiej konferencję naukową Żołnierze Wyklęci – Nieznani Bohaterowie.