Przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego w osobach: Dziekana płk. rez. dr. hab. Jacka NOWAKA, Prodziekana ppłk. dr. inż. Krzysztofa OGONOWSKIEGO oraz płk. rez. dr. Andrzeja MARCINIUKA w asyście st. kpr. pchor. Dominika SIKORSKIEGO uczcili pamięć zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Jest to już 10 rocznica tragedii.

Jak co roku, 10 kwietnia złożono wieniec pod tablicą upamiętniającą Dowódcę Sił Powietrznych - Rektora-Komendanta „Szkoły Orląt” ś. p. gen. pil. Andrzeja Błasika. Tym samym oddano hołd i uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli w czasie podróży na uroczystości mające na celu oddać cześć zamordowanym polskim Oficerom w Katyniu. Należy nadmienić, że Polska i Polacy stracili w katastrofie Tu154M dwóch prezydentów, tj. ś. p. Lecha Kaczyńskiego i prezydenta RP na uchodźstwie ś. p. Ryszarda Kaczorowskiego, dowódców wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, czołowych polityków oraz doświadczoną załogę.