Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
oraz
Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego
Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
w dniach 24-25 października 2019 r.
w Akademii Marynarki Wojennej organizują:

IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”

MIEJSCE KONFERENCJI 
Aula im. Zygmunta II Augusta – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć przemysłu związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.

Główne obszary problemowe konferencji to:
1. Stan bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych;
2. Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, ratownictwo morskie;
3. Służby lotniskowe i ochrona lotnisk. Ochrona portów morskich;
4. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i w żegludze;
5. Wykorzystanie systemów monitoringu;
6. Organizacja szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.