W ramach realizacji projektu studia dualne pt.
„Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa
zaprasza
osoby chętne
do składania ofert
dotyczących realizacji opieki mentorskiej dla specjalności Inżynieria Lotnicza

 

 

KONKURS - TREŚĆ                             RODO