W dnia 18–19 września 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, odbyła się I Konferencja Naukowo-Technicznej SECURITECH & DEFENSE 2019 pod ogólnym hasłem "Nowoczesne technologie militarne i cywilne w systemach bezpieczeństwa”. Organizatorami tego naukowego przedsięwzięcia była spółka Euro-Media, wydawca czasopism branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informacji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.


Patronat nad konferencję objęły następujące instytucje:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Cyfryzacji,
Ministerstwo Infrastruktury.


Głównym celem konferencji była wymiana poglądów w zakresie obrony i ochrony obiektów wojskowych obiektów infrastruktury krytycznej państwa w gronie naukowców z uczelni akademickich, instytutów badawczych, stowarzyszeń przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz innych formacji mundurowych takich jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna oraz przedstawicieli firm z branży nowych technologii obronnych i ochronnych.
W trakcie dwudniowych obrad występujący prelegenci przedstawili zagadnienia w tym propozycje rozwiązań w zakresie zabezpieczenia technicznego, ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony fizycznej i przeciwpożarowej obiektów, itp. Poza tym uczestnicy przedmiotowej konferencji mieli okazję zapoznania się ofertą firm produkujących zabezpieczenia informatyczne, elektroniczne i mechaniczne oraz mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie rozwiązań stosowanych współcześnie do ochrony obiektów
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo w trakcie konferencji odbył się pokaz urządzeń oraz zorganizowano spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. Referaty prezentowane w trackie konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Potwierdzeniem dużego zainteresowania były liczne pytania kierowane do prelegentów oraz merytoryczna dyskusja nad poszczególnym zagadnieniami, którą prowadzono zarówno w czasie obrad jak i w czasie przerw.

Tekstdr hab. Adam RADOMYSKI
Foto: dr Marcin Paluch