3 lipca br. Rektor–Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk w imieniu własnym, kadry oraz podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej pożegnał kpt. Michała Pataja.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1475) oraz Harmonogramem rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2020/2021, z dniem 22.06.2020 roku rozpoczęło się szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".

#gaszynchallenge w wykonaniu podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej na czele z Rektorem-Komendantem gen. bryg. pil. dr. Piotrem Krawczykiem. Dziękujemy za nominację Wojskowej Akademii Technicznej oraz 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Szkoła Orląt do wykonania zadania nominuje 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego oraz 1. Bazę Lotnictwa Transportowego.

24 czerwca br. podczas zebrania plenarnego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (KRKFiIS  PAN) dr hab. Zbigniew Wochyński prof. Lotniczej Akademii Wojskowej został wybrany na kadencję 2020-2023 jako przedstawiciel służb mundurowych. Serdecznie gratulujemy!

25 czerwca br. batalion szkolny Lotniczej Akademii Wojskowej rozpoczął cykl zajęć praktycznych w ramach zintegrowanego szkolenia wojskowego, w którym udział wezmą podchorążowie I, II i III roku.