Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że kursy systemu doskonalenia zawodowego realizowane są godnie z Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP na 2020 r. oraz wprowadzanymi do niego bieżących zmian (na wniosek gestora kursu).

Kursy systemu doskonalenia zawodowego - w czasie epidemii (od miesiąca czerwca bieżącego roku do odwołania), realizowane będą w formie zdalnej, stacjonarno-zdalnej oraz stacjonarnej.

Odpowiednie informacje w przedmiotowym zakresie określane będą w wykazach kwalifikacyjnych DK MON.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 261 517 499.

Biorąc powyższe pod uwagę, uprasza się wszystkich zakwalifikowanych żołnierzy (osoby) na kursy i studia, aby w przypadku realizacji form zdalnych nie stawili się do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz zastosowali się do poniższej instrukcji, dotyczącej zdalnego pobierania nauki:

 

Instrukcja dla słuchaczy kursów systemu doskonalenia zawodowego dotycząca kont e-mailowych w domenie @law.edu.plpdf